DZIEWIĄTA GRUDNIOWA KONFERENCJA LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

POD PATRONATEM PROF. DR HAB. N. MED. ALICJI WIERCIŃSKIEJ-DRAPAŁO
ORAZ KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I HEPATOLOGII
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO


* Wykłady sponsorowane firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).